Når man starter sin virksomhed op, melder der sig en masse praktiske spørgsmål. Noget af det første man skal tage stilling til, er hvilken virksomhedsform man ønsker at drive sin virksomhed i. De former der typisk vil være aktuel for en iværksætter er;

  • Den personlig ejede virksomhed
  • Anpartsselskabet
  • Iværksætterselskabet

Den største forskel på virksomhedsformerne, handler om hæftelse for virksomhedens forpligtelser og om det juridiske skel imellem dig og din virksomhed

Den personlige ejet virksomhed; I denne virksomhedsform er du din virksomhed – rent juridisk set. Det vil sige, at du hæfter for virksomhedens gæld personligt, med alt hvad du ejer. Du bliver ikke beskattet af de beløb du hæver som løn, men derimod af din virksomheds overskud, som indgår i din personlige skatteopgørelse. Da du rent juridisk er din virksomhed, må der gerne være transaktioner af penge imellem dig og din virksomhed. Rent praktisk vil det sige, at du gerne må bruge virksomhedens dankort, til at betale din frisørregning. Dette føres blot som en privat hævning i dit bogholderi.

Anpartsselskabet (ApS); Som navnet siger, er denne virksomhedstype, et selskab du stifter med en anpartskapital. Kapitalkravet er pt 50.000 kr. I et ApS er du og din virksomhed to juridiske enheder. Du er lønmodtager i selskabet og din risiko er udelukkende de penge, du har skudt ind i selskabet, da du stiftede det. Der er strengere krav til transaktionerne imellem dig og din virksomhed når du har et selskab. Det beløb du hæver til dig selv, skal udbetales som almindelig a-indkomst, hvoraf der skal svares am-bidrag og a-skat. Hæver du penge i virksomheden uden at behandle det som en lønudbetaling, betragtes dette som et ulovligt lån du har foretaget i din virksomhed. Virksomhedens overskud beskattes særskilt med selskabsskat.

Iværksætterselskabet (IVS); En ny virksomhedstype der så dagens lys 1. januar 2014 og som skal gøre det økonomisk lettere, at stifte et selskab. Der er overordnet set, de samme krav som til et anpartsselskab. Og du har juridisk set samme beskyttelse som i et ApS. Forskellen er, at du kan stifte denne type selskab med en kapital på blot 1 kr. Kravet er så at du opsparer 25% af virksomhedens overskud til anpartskapitalen de efterfølgende år. Når kapitalen er sparet op, overgår du til at være et anpartsselskab.

For begge selskabstyper (ApS og IVS) er der nogle formelle krav i forhold til stiftelse, vedtægter m.m. Det er altid en god ide, at få en advokat til at hjælpe med dette.

Nu blev du teknisk klogere – men er måske stadig i tvivl om hvilken virksomhedstype der er den rigtige for dig?

Et godt sted at starte, er på www.virk.dk. Under menupunktet Vejledninger ligger der en række guides, hvor du kan teste, hvilken virksomhedstype der er den helt rigtige for dig og din ide.