På et tidspunkt var jeg ude i en virksomhed for at afholde MUS (medarbejder-udviklings-samtaler) med de ansatte. Jeg var kaldt ind fordi, medarbejderne havde ytret ønsker om MUS samtaler og indehaveren af virksomheden, var ikke selv interesseret i at afholde dem.

Virksomheden var præget af uro og medarbejderne var utilfredse. Der var mange ting og procedurer i virksomheden, der ikke fungerede optimalt og dette var de begyndt, at kunne mærke på deres kunder og andre samarbejdspartnere.

Virksomheden beskæftigede sig hovedsageligt med reparation og service. De var ca 20 ansatte, herunder en håndfuld mellemledere med forskellige ansvarsområder.

Det første step var en samtale med indehaveren, hvor vi fik belyst, hvor han mente udfordringerne lå og hvilken negativ indvirkning, det havde på virksomheden.

Derefter fulgte to intense dage med samtaler med alle medarbejderne. De havde på forhånd fået et stykke papir med forskellige emner, de skulle tænke over.

Efter at have brugt en dags tid på at bearbejde medarbejdernes udtalelser, var det simpelt at identificere problemerne;

Alle medarbejderne var frustrerede over manglen på kommunikation i virksomheden. De havde overhovedet ingen føling med hvad der foregik, hvordan virksomheden klarede sig eller hvor de var på vej hen.

Alle medarbejdere var frustrerede over at de kun så indehaveren når han skulle “skælde ud” eller præsentere dårligt nyt.

Det hele blev samlet og præsenteret for indehaveren. Sammen fandt vi to simple løsninger, der vendte stemningen i virksomheden.

  • Sekretæren begyndte at tage referat af det ugentlige møde imellem indehaveren og mellemlederne. Referatet blev omskrevet til et kort nyhedsbrev, der blev hængt op i frokoststuen så alle medarbejdere kunne læse det.
  • Indehaveren havde for vane at tage bagtrappen når han kom om morgenen. Dette skyldtes, helt banalt, at han så kom forbi postkassen og kunne tage dagens avis med op. Vi ændrede dén rutine til, at han i stedet gik igennem værkstedet og sagde godmorgen. Avisen hentede sekretæren og lagde på hans bord.

Det var simpelt. Det krævede ikke mange ressourcer. Det krævede ikke engang noget særligt af hverken medarbejderne eller indehaveren. Men det havde en helt utrolig effekt i virksomheden.

Indimellem er det de små ændringer, der giver de største forandringer.