Tag: medarbejdere

Har jeg fri på fredag, chef…??

OPENED 15 (1)På fredag er det Grundlovsdag. En dag der er kilde til evig forvirring hos både arbejdsgivere og medarbejdere.

For har man egentlig ret til at holde fri Grundlovsdag?

Grundlovsdag er ikke en officiel helligdag i Danmark. Derfor har man som udgangspunkt heller ikke fri. Dagen var dog en lovbestemt halv fridag indtil 1975 og ydermere var den tidligere side stillet med en helligdag i Lukkeloven.

Ovenstående hænger muligvis stadig lidt ved og kan være grunden til at det er lidt uklart, hvorvidt man har fri eller ej.

 

Man kan være ansat under en overenskomst, som giver ret til at holde fri – fx. Industriens Overenskomst. Det kan også stå i éns ansættelseskontrakt at dagen er en fridag. Og endeligt kan man have fri, såfremt det er kutyme på arbejdspladsen at medarbejderne holder fri på arbejdsgiverens regning.

Ansættelses efter Funktionærloven giver ikke ret til frihed på Grundlovsdag.

Så man skal altså ind og kigge på de gældende regler for éns ansættelsesforhold, for at vide om man kan holde fri på fredag.

Ovenstående er i øvrigt også gældende for d. 24. december, d. 31. december og for d. 1. maj

Husk i øvrigt at ovenstående 3 dage kan være på forhandlingsbordet til lønforhandlingen. Som arbejdsgiver kan man måske tilbyde disse som fridage, hvis budgettet ikke levner plads til lønforhøjelse i kroner og øre.

Og som medarbejder kan fridagene måske være en kompensation for en ønsket lønforhøjelse, man ikke lige umiddelbart kan opnå.

Har du styr på dine ansættelseskontrakter…?

Mange af de virksomheder jeg kommer i, har medarbejdere. Efterhånden ved de fleste arbejdsgivere godt, at medarbejdere har krav på en ansættelseskontrakt. Så langt – så godt.

Desværre oplever jeg meget ofte, at hverken medarbejder eller arbejdsgiver har helt styr på, hvilke regler medarbejderen er ansat under. Det bliver ofte et problem – eller en meget dyr lærdom – når medarbejderen bliver syg eller gravid. Eller når én af parterne beslutter sig for, at vejene skal skilles.

Hvis virksomheden ingen overenskomst har, er det i ansættelseskontrakten, der skal stå, hvilke aftaler og regler der gælder i ansættelsesforholdet. Ingen ansættelseskontrakt kan dog stille lønmodtageren dårligere end bestemmelserne i Sygedagpengeloven og i Ferieloven. Begge disse love pålægger arbejdsgiveren forskellige udgifter i forhold til sygdom og ferie.

Er medarbejderen ifølge ansættelseskontrakten, ansat efter Funktionærloven, er det denne der gælder.

Man kan altid vælge, at stille medarbejderen bedre end ovenstående 3 love, men aldrig ringere.

 

Èt af de steder, det ofte går helt galt, er når medarbejderen er syg;

I ansættelseskontrakten skal der stå, hvorvidt medarbejderen har ret til fuld løn under sygdom. En funktionær har fx. altid ret til fuld løn under sygdom jvf. bestemmelserne i Funktionærloven.

Har medarbejderen ikke ret til fuld løn under sygdom, har de ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage, såfremt de opfylder beskæftigelseskravet. Det vil sige, at de har været ansat i 8 uger og i den periode har haft minimum 74 timer. Det kommer bag på mange arbejdsgivere at de rent faktisk har pligt til at betale sygedagpenge (sats i 2014 er 110,14 pr. time) i 30 dage til en sygemeldt medarbejder. For en lille og evt. nystartet virksomhed, kan udgiften være meget belastende for virksomhedens økonomi. De færreste arbejdsgivere ved, at de rent faktisk kan forsikre sig ud af problemet. For kun 0,8% af løngrundlaget i forsikringspræmie, kan man tegne en sygedagpengeforsikring hos Statens Administration. Man skal stadig betale sygedagpenge til medarbejderen, men kan fra 2. fraværsdag få refusion for udgiften til medarbejderen. Forsikringen kan tegnes her http://www.statens-adm.dk/Forsikring. Det er værd at bemærke, at såfremt du ejer et ApS bliver du betragtet som lønmodtager og kan derved også opnå refusion under din egen sygdom.

Som du måske kan fornemme, er det ret vigtigt, hvad der egentlig står i ansættelseskontrakten, når du skal ud og ansætte medarbejdere i din virksomhed. På www.startvækst.dk ligger der nogle udmærkede standardkontrakter til hhv. timelønnede og funktionærer. Det er dog stadig vigtigt, at du læser dem grundigt igennem og tilretter dem det pågældende ansættelsesforhold.