Tag: iværksætteri

Skatteministeren og jeg…

I onsdags Agreementhavde jeg fornøjelsen af at deltage hos et informationsmøde hos Skat i forbindelse med Iværksætterugen. Vi var 4 der efterfølgende var inviteret til at mødes med Skatteminister Benny Engelbrecht for at fortælle om vores oplevelser og erfaringer i forhold til at starte og drive små virksomheder i Danmark.

Når man arbejder med regnskab og iværksætterrådgivning til daglig, ved man, at der er rigeligt med “oplevelser” at dele ud af. Jeg forberedte mig ved at lave et oplæg at snakke ud fra – man skulle jo nødig tabe tråden når man endelig havde chancen  for at talk to the head…

Iværksættere i dag har ikke flere udfordringer end iværksættere altid har haft men dét jeg oplever, er at holdningen til at starte og drive virksomhed har ændret sig helt utroligt meget de sidste 10 år. Hvor man aldrig tidligere kunne drømme om, at starte en virksomhed uden at have en revisor med på sidelinjen er det i dag helt almindelig at man både stifter og driver sin virksomhed selv. Dette skyldes at alting via internettet er tilgængeligt for alle og at der er en ændret holdning hos de yngre iværksættere om at ”man kan alting selv”. Revisorer og bogholdere ses som et unødvendigt onde, der kan spares væk. Dette er blevet yderligere forstærket via de lovmæssige lempelser i regnskabskrav som er blevet indført de sidste år.

Egentlig synes jeg tendensen er positiv, hvis bare iværksætterne er klædt på til det. Men det er de sjældent, da bogholderi og regnskab er et håndværk på lige linje med deres eget fag.
Det betyder desværre, at den tolk i form af en revisor som før fandtes imellem virksomheden og Skat ofte ikke er der længere. Og det er faktisk dér jeg ser den største udfordring – nemlig i kommunikationen. Selve momsreglerne har vi som EU medlemmer ikke den store indflydelse på og moms- og skatteregler er der jo af en årsag.

Men kommunikation, formidling og brugervenlighed burde man arbejde på fra Skats side da man altså et langt stykke hen af vejen ikke længere henvender sig til fagfolk som revisorer men til iværksættere med en helt anden faglig baggrund.

Oprettelsen af Væksthusene og www.startvækst.dk er et fantastisk tiltag – hvis bare man samtidig med oprettelsen af disse havde sørget for at få formidlet ud til iværksætterne, hvad de rent faktisk kan bruge disse til. De fleste iværksættere jeg møder har aldrig hørt om det. Jeg er klar over at man informerer om dette i velkomstbrevet man får med sit cvr nummer. Men desværre nede i 10. linje hvor de fleste for længst er stoppet med at læse.
Jeg har i min butik en Startpakke til iværksættere. Det er 5-6 timers rådgivning og praktisk hjælp der gør deres virksomhed flyvefærdig idet vi sammen gennemgår de vigtigste regler og frister. Jeg hjælper dem med at oprette medarbejder NemID og digital postkasse som er noget af det der virkelig volder problemer. Jeg hjælper dem med forskudsregistreringen og viser dem hvordan de finder rundt på Skats hjemmeside i forhold til momsindberetning, Skattekonto osv. Jeg hjælper dem med at vælge regnskabssystem og opsætter nogle gode administrative rutiner så de har styr på alt det administrative i deres virksomhed – med eller uden bogholder.
Det er en meget ”hands-on” startpakke som jeg ville ønske man kunne tilbyde alle iværksættere gratis via Startvækst, idet jeg er overbevist om, at den ville løse langt de fleste iværksætteres udfordring i forhold til at starte og drive deres virksomhed.

Afslutningsvis opfordrede jeg ham til, at finde penge på budgettet næste år, til at forbedre telefonsupporten hos Skat. Det er langt fra unormalt, at der er 35 minutters ventetid på at tale med en medarbejder, når man ringer til Skat.

Ministeren var meget lydhør overfor de ting, vi fortalte ham. Der er ingen tvivl om, at han virkelig ønsker, at gøre det nemmere og mere enkelt at være iværksætter i Danmark.

Indtil han får det gjort, kan jeg kun opfordre iværksættere til, at melde sig til nogle af Skats udmærkede kursus og informationsmøder omkring virksomhedsopstart. Ligeledes vil jeg igen slå et slag for at du som iværksætter surfer ind på www.startvækst.dk hvor du kan finde en masse nyttig information der får dig og din virksomhed godt fra start.

 

 

 

Flere nye iværksættere…

a-pair-of-pearsFlere gange de sidste par uger, har der været indslag i diverse nyhedsmedier, der fortalte, at vi i Danmark oplever en øget strøm af iværksættere. Unge mennesker som realiserer deres drøm om at få eget cvr nummer.

Det er selvfølgelig yderst positivt. I hvert fald et langt stykke hen af vejen. Hvis ellers idé, forventninger og forudsætninger er i orden.

Det oplever jeg desværre ofte, at de ikke er. Specielt hos de helt unge mennesker som starter deres egen virksomhed.

Idé – Erhvervslivet har forandret sig meget de sidste 10 år. Indgangsbarriererne er blevet lavere i de fleste brancher. Afståelse på lokaler ses næsten ikke mere, driftsmidler kan leases, varelagre tages ind på kommisionsaftaler og den fagre og lettilgængelige teknologi incl. internettet giver nemmere adgang til mulige kunder. Alt dette betyder, at flere idéer bliver ført ud i livet. Også dem der ikke burde blive det. Et eksempel herpå kunne være de utallige netshops der popper op og lukker igen efter et stykke tid.

Forventninger – Mange af de unge iværksættere har meget urealistiske forventninger til livet som selvstændig. De er vokset op med rollemodeller, som havde fordelen af, at være first movers og som derfor har fået kæmpe succes med deres forretningsidéer. Det er bare sjældent, at nummer 17 i rækken får lige så stor succes som nummer 1. Men dét de unge ser, er et glansbillede i medierne, store biler, snak om frihed og et liv i overhalingsbanen. Og det frister. De ser ikke alle de hårde arbejdstimer, omkostninger, fejltagelser og afsavn som ligger forud for succesen. Og de ser slet ikke alle dem, som ikke klarede den.

Forudsætninger – Rigtig mange af de iværksættere som jeg rådgiver, har simpelthen ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok. De har ikke lavet en simpel forretningsplan for deres virksomhed. De har ikke plan b, c eller d liggende i skuffen. De har ikke opbygget et stærkt nok netværk de kan trække på. Og de har sat sig alt for lidt ind i regler og forpligtelser der følger med titlen som virksomhedsejer. Et fint eksempel herpå, er netshop ejeren der ikke aner hvad der står i købeloven….

Ovenstående 3 punkter er dem jeg ser de unge iværksættere oftest glider i. Dertil kommer manglende økonomisk styring og viden  – som er et helt kapitel for sig.

Så selv om jeg sidder på forreste række og klapper meget højt af den øgede strøm af iværksættere, er det med en lille smule ærgelighed. For det er ikke nødvendigvis en værdi, at der starter flere nye virksomheder op. Værdien opstår først, hvis disse nystartede virksomheder vokser sig stærke og solide så de bidrager med kapital og arbejdspladser til samfundet. Og det synes jeg ikke de får den nødvendige støtte til. Mit bud på hjælp til nystartede virksomheder, omhandler bl.a. bedre kendskab til eksisterende tilbud om gratis rådgivning, mentorordninger  og en lempelse af momsen for nystartede virksomheder – det kan du læse mere om senere.

Bliv god til at sælge dig selv!

Noget jeg virkelig ofte støder på, er nystartede virksomheder, som har utrolig svært ved at sætte en pris på deres eget arbejde.
De underkender deres eget værd og føler næsten ubehag ved at sende en faktura afsted.

Ofte får de sat deres timepris / varepris alt for lavt eller får ikke faktureret det faktiske timeantal. På den måde får de lagt en meget uhensigtsmæssig linje for det fremtidige samarbejde med kunden. Den regning betaler de selv i den sidste ende – og den kan ende med at blive meget dyr.

Min erfaring er, at det typisk er kvindelige iværksættere der ryger i denne faldgrube…