Tag: frister

Åh moms – hvornår…?

 

Jeg har indimellem kunder som bliver lidt forvirrede over, hvornår de skal indbetale moms – og for hvilke perioder.

Reglerne er egentlig ganske simple – hvis man kender dem.

Hvis man er nystartet virksomhed, er man som udgangspunkt altid på kvartalsafregning. Det vil sige at momsperioderne hedder 1. kvt. (januar, februar, marts), 2. kvt. (april, maj, juni), 3. kvt. (juli, august, september), 4. kvt. (oktober, november. december).

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger SKAT din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år

Hvis din omsætning er over 5. mio. kroner årligt skal du fortsat indberette og afregne pr. kvartal. Er din omsætning under 5. mio. kroner årligt, ryger du på halvårsmoms. Det vil sige, at din momsperiode hedder 1. januar til 30. juni. Og 1. juli til 31. december.

Hvis din omsætning er over 50 mio. kroner årligt (we wish!) skal du indberette moms hver måned.

Uanset hvilken afregning du er på, skal din indberetning og betaling være Skat i hænde 2 måneder efter periodens udløb. Dvs. at 1. kvt. indberettes og afregnes d. 1. juni, 2. kvt. indberettes og afregnes d. 1. september osv. Er du på månedsafregning, gælder der andre frister.

Mange af mine kunder oplever at blive flyttet fra kvartalsvis afregning til halvårsafregning. Nogle er godt tilpas med dette, da det betyder, at man selv har sine penge på kontoen i længere tid. Men nogle bryder sig ikke om det, da de synes det er skønnere at få afregnet momsen.

Hvis du går fra kvartalsvis afregning til halvårs, får du besked om dette fra Skat i virksomhedens e-boks. Ønsker du at blive ved med at afregne kvartalsvis, kan du søge om dette på virk.dk.

Ændret frister for kvartalsmoms

Fra og med 2014 har SKAT ændret fristen for angivelse og betaling af kvartalsmoms.

Tidligere har det været sådan, at fristen var 1 måned + 10 dage efter kvartalets udløb. Dvs. momsen for 1. kvt. (januar-februar-marts) skulle angives og betales d. 10. maj.

De nye frister giver lidt længere kredit, idet momsen nu skal betales 2 måneder efter kvartalets udløb. Dvs. at momsen for 1. kvt. fremover skal angives og afregnes d. 1. juni.

Halvårsmoms er uændret og skal ligeledes angives og betales 2 måneder efter momsperiodens udløb. Dvs. at momsen for 1. halvår stadig skal angives og betales 1. september.

Hvilken afregningsperiode din virksomhed er på, kan du se på virksomhedens registreringsbevis. Dette finder du på www.skat.dk, hvor du skal logge på med din medarbejder NemId. Registreringsbeviset ligger under menupunktet Profil – Registreringsbevis.

Under dette menupunkt kan du ligeledes taste din mailadresse ind, så du får meddelelser fra Skat i din indbakke. Det kan fx. være en meddelelse om, at de har ændret din momsperiode.

Hvorvidt du skal afregne moms hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år, afhænger af din omsætning. Alle nystartede virksomheder starter med at afregne pr. kvartal og flyttes til halvårsmoms, efter to hele indkomstår hvis ikke de omsætter for over 5 millioner.

Vil du gerne fortsat være på kvartalsmoms, kan der ansøges om dette.