Tag: barselsorlov

Knald for Danmark – med mindre du er selvstændig…

smudge-chalk-girls

Der kører lige nu en kampagne fra det offentlige, der opfordrer os til at få flere børn.

Jeg har 3 børn og ingen planer om at få flere. Heldigvis fik jeg mine børn, imens jeg var lønmodtager. Jeg er ikke sikker på, at min børneflok havde været på 3 stk. hvis jeg havde været selvstændig dengang.

Som jeg skrev om her var der langt om længe blevet oprettet en barselsudligningsfond for selvstændige. En barselsudligningsfond giver dig ret til en refusion oveni barselsdagpengene, så lønnedgangen under barsel ikke er så voldsom.

Men nu har regeringen offentliggjort planer om, at afvikle Barselsudligning for Selvstændige. Folketinget har endnu ikke vedtaget hvad der skal ske med ordningen i fremtiden.

Hvis afskaffelsen bliver vedtaget, er der kun mulighed for barselsdagpenge under barsel, hvilket for de flestes vedkommende er lig med en betydelig nedgang i indkomsten. For mange selvstændige betyder det, at de er nødt til at planlægge og spare op til at være på barsel – og det er simpelthen ikke ok med sådan en skævvridning.

Barsel – hvem betaler…?

file0001971678256

Noget jeg ofte hjælper mine kunder med, er reglerne for barselsorlov. Hvad gør man som arbejdsgiver når medarbejderen skal på barsel? Og hvordan er man som medarbejder stillet når graviditetstesten viser ll streger? Reglerne om barsel findes i barselloven. Disse regler er et sæt minimums regler, som gælder alle lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet.

I alt kan der afholdes 52 ugers orlov med minimum barselsdagpenge, hvor 2 uger er bestemt til faderen og 18 uger er bestemt til moderen. Der er mulighed for udskydelse og forlængelse af orloven.

Lønnen under barsel afhænger af hvilket ansættelsesforhold der er aftalt. Dette vil fremgå af en ansættelseskontrakt eller en overenskomst.

Hvis der ikke er aftalt noget om barsel, og man ikke er funktionær, har man som lønmodtager kun ret til barselsdagpenge. Herudover skal man have haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 13 uger og have haft minimum 120 timers beskæftigelse ved samme arbejdsgiver.

Som funktionæransat har man som minimum krav på halv løn i 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Efter de 14 uger gælder hvad der er aftalt.

Man kan have en aftale med sin arbejdsgiver om fuld løn under hele barslen. Dette kan være aftalt individuelt i ansættelseskontrakten eller aftalt i en overenskomst. Hvis man som arbejdsgiver udbetaler fuld løn under barsel, er det arbejdsgiver der har ret til at få refunderet barselsdagpenge fra kommunen.

Barselsudligningsfonde er en lovbestemt ordning på det private arbejdsmarked. Alle arbejdsgivere skal indbetale til en barselsordning. Arbejdsgivere som ikke har en aftale med en anden godkendt barselsordning, skal indbetale til Barsel.dk. Ordningen har til formål at mindske udgifterne til private virksomheder, når de har ansatte på barsel.

Som arbejdsgiver kan man så tilbyde sine ansatte løn under barsel i den periode hvor der gives refusion. En arbejdsgiver der indbetaler til barsel.dk, kan få refunderet kr. 164,97 i timen i 33 uger. Arbejdsgiveren har derfor en meget lille udgift i refusionsperioden og kan tilbyde sine ansatte bedre barselsvilkår.

Arbejdsgiver får så refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen fra kommunen og differencen op til de 164,97 af barselsudligningsfonden. Beløbet fra barselsudligningsfonden afhænger af hvilket barselsfond arbejdsgiver er tilknyttet.

Ønsker medarbejderen at holde barselsorlov længere end de 33 uger, overgår de til barselsdagpenge fra kommunen. Selvfølgelig med mindre der er aftalt længere barsel med fuld løn. Virksomheden får så bare ikke refusion efter de 33 uger.

Beløbet bliver ikke udbetalt automatisk, arbejdsgiver skal selv ansøge om refusion. Ansøgningen skal ske på www.nemrefusion.dk, på hjemmesiden fremgår også vigtige tidsfrister.

Har du som lønmodtager ikke ret til fuld løn under barsel, skal man henvende sig til kommunen, som udbetaler barselsdagpengene. Satsen er i 2015 kr. 4.135 pr. uge. Beløbet er skattepligtigt.