PAY 10

Hvis du er indehaver af et cvr nummer og driver din virksomhed som en personlig ejet virksomhed / enkeltmandsvirksomhed, har du modtaget en opkrævning fra Barselsudligningsfond for Selvstændige i din e-boks.

Hvad er nu det – og skal du betale til det?

En barselsudligningsfond er en kollektiv lovpligtig ordning, der kort fortalt går ud på, at man er mange som alle betaler et mindre bidrag til ordningen. Når man så er på barsel, supplerer fonden barselsdagpengene op, så éns indkomst bliver højere end dagpengene.

Siden 2006 har det været lovpligtigt for alle arbejdsgivere, at indbetale bidrag for deres medarbejdere til en barselsudligningsfond. Dette gør, at en del arbejdsgivere kan tilbyde den ansatte løn under barsel, idet arbejdsgiveren kan få refunderet op til 164,97 kr. pr. time for en medarbejder på barsel.

Dette har man som selvstændig der driver enkeltmandsvirksomhed ikke været omfattet af og den eneste indkomst under barsel, har derfor hidtil været barselsdagpenge. Men med den nye Barselsfond for Selvstændige er der nu langt om længe kommet en ordning for selvstændige.

Det fulde bidrag der skal indbetales er på 328,00 kr. pr. år. Er du delvis selvstændig der som lønmodtager indbetaler atp, bliver bidraget nedsat.

Ordningen er obligatorisk og lovpligtig og du kan derfor ikke slippe for at være omfattet af den og indbetale til den.

Læs evt. mere om ordninger her 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *